Які бувають види рефератів?

Реферат - письмовий або усний проект на певну актуальну тематику. Така робота повинна включати в себе огляд даних, взятих з різних джерел. Доповідь такого плану може бути оглядом наукових робіт або публікацій з певного питання. Він не вимагає яких-небудь розробок або висловлювання своєї думки, але це не забороняється. Першочергова задача проекту - донести до аудиторії основні положення тематики.

Які існують види рефератів?

Незалежно від виду, робота повинна бути унікальною. Сьогодні вчителі та викладачі часто використовують програми для перевірки унікальності, щоб визначити плагіат в доповіді. Обійти таку програму можна за допомогою сервісу на сторінці antiplagius.ru/antiplagiat-referat.html. Зверніть увагу - сервіс не змінює текст, він його кодує спеціально для перевірочних програм.

Що стосується різновидів, то за змістом реферати діляться на:

  1. Репродуктивні. Така доповідь являє виклад інформації, взятої з першоджерела. Репродуктивні проекти можна умовно розділити на резюме і конспекти. У перших вказуються першорядні питання з даної тематики. Другий варіант - короткий огляд важливих способів і результатів досліджень. Можуть бути вказані можливі шляхи щодо застосування цих результатів.
  2. Продуктивні. Такий проект більш розгорнутий. У ньому зазвичай проводиться детальний аналіз думок і поглядів на проблему з подальшим аналізом. Написання продуктивних рефератів на увазі використання різних джерел з даними. Причому учень повинен порівняти інформацію, взяту з кожного джерела. Продуктивні роботи також діляться на два різновиди - доповідь і огляд. У доповідях описується вся необхідна інформація і оцінюється проблема. А огляди пишуться з урахуванням зіставлення різних думок з однієї тематики.

Крім цього, реферати можна розділити відповідно до повнотою викладу. Наприклад, в індикативних роботах відзначаються тільки основні питання, а також моменти головного джерела інформації. В індикативних проектах не прийнято розглядати питання, які не належать до головної тематики. Є ще роботи інформативного плану. У них зазвичай детально викладається інформація, зазначена в першоджерелі.

Ще реферати можна розділити на цільові і загальні. Тут розподіл відбувається відповідно до спрямованістю. Цільові проекти орієнтовані на опис інформації для певної аудиторії зацікавлених осіб. При написанні загальних рефератів передбачається, що учень буде виступати перед широкою аудиторією.